Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

13:54
7313 f599
13:54

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
13:53
5891 8c21
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viastarryeyed starryeyed

August 03 2018

19:52
19:50
6354 7764 500
Reposted frombrumous brumous viabodyinthegarden bodyinthegarden
19:50
0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamoai moai
19:50
19:48
6478 58cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainherownway inherownway
19:47

July 24 2018

20:21
4186 8b8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreakish freakish
20:18
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viaspontaneous spontaneous
20:17
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
20:16
20:16
Zabierz mnie nad morze.
20:15
nie wiem od ilu motyli w brzuchu zaczyna się miłość, ile uśmiechów to szczęście. nie wiem ile deszczy na skórze to podniecenie, ani dlaczego optymiści szklankę widzą zawsze do połowy pełną... ale wiem, że najlepsze wspomnienia to te, które mam z Nim...
— @milionrazy
Reposted fromannestesia annestesia via4777727772 4777727772
20:15
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
20:14
6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous viabadblood badblood
20:14
20:14
8215 9ec6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaluna laluna
20:13
1583 2ffd
Reposted fromgoaskalice goaskalice viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl