Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

14:10
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhatever18 whatever18
13:34
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viarosses rosses
13:34
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface viarosses rosses
13:34

Reposted fromdreamadream dreamadream viarosses rosses
13:32
3010 13e7 500
Reposted fromrosejalea rosejalea viarosses rosses
13:32
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
13:32
6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

13:32
13:31
5333 ca2b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarosses rosses
13:31
Reposted fromFlau Flau viarosses rosses
13:31
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viarosses rosses
13:30
Reposted fromjasminum jasminum viarosses rosses
13:20
8403 3e78
Reposted fromRowena Rowena viarosses rosses
13:19

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viarosses rosses
13:19
5881 883e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarosses rosses
13:19
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viarosses rosses
13:19
0011 4cdb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarosses rosses
13:18
Switzerland
Reposted fromlifeless lifeless viarosses rosses
13:17
7909 01fc 500
Reposted fromthetemple thetemple viarosses rosses
13:17
3159 21b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl