Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

04:30
5211 d01d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLusia Lusia
04:30
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
04:29
0457 754b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLusia Lusia
04:28
2336 7941 500
04:27
7751 0533 500
Reposted frommrrru mrrru viaLusia Lusia
04:27
ceń się, a najlepiej bądź bezcenna. 
— skądś tam..
Reposted fromkatalama katalama viaLusia Lusia
04:26
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viaLusia Lusia
04:25
04:25
04:24
2230 d74d
Reposted fromunco unco viahesiamela hesiamela
04:23
2205 8dde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamagolek22 magolek22
04:23
9571 0e1a 500
Reposted fromunco unco viamoglismywszystko moglismywszystko
04:22
8241 782b 500
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
04:21
3842 4e7d 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viacannellle cannellle
04:18
04:17
8487 7135 500
Reposted frommalice malice viajustmine justmine
04:16
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viajustmine justmine
04:15
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viakarmacoma karmacoma
04:15
6548 6221
Reposted fromNanutka Nanutka viapchamtensyf pchamtensyf
04:15
7314 d21c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl