Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

16:31
1630 325a
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
16:30
1732 d753
Reposted fromszatatan szatatan vialaparisienne laparisienne
16:30
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina vialaparisienne laparisienne
16:29
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
16:28
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita vialaparisienne laparisienne
16:28
7677 02c0 500
16:28
7515 f289
16:27
6580 0884
Reposted frompunisher punisher vialaparisienne laparisienne
16:26
Reposted frombluuu bluuu
16:25
Reposted frombluuu bluuu
16:25
Reposted frombluuu bluuu
16:25
Reposted frombluuu bluuu
16:25
Reposted frombluuu bluuu
16:25
Reposted frombluuu bluuu
13:55
1608 60b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
13:55
13:54
Reposted fromshakeme shakeme viarosses rosses
13:54
13:54
7842 e75e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viarosses rosses
13:54

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl