Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

04:25
04:25
2603 5bf1
Reposted fromdziewcze dziewcze viawszystkodupa wszystkodupa
04:24
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
04:24
4208 4743
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viawszystkodupa wszystkodupa
04:24
Reposted fromgruetze gruetze viaviolethill violethill
04:24
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaviolethill violethill
04:23
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viadesperateee desperateee
04:23
1746 2053 500
Reposted frompanikea panikea viadesperateee desperateee
04:22
04:18
2781 4239
Reposted fromMrSatan MrSatan viaPoranny Poranny
04:17
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viawhatever18 whatever18
04:17
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhatever18 whatever18
04:16
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
04:15
6115 c01a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawhatever18 whatever18
04:11
4924 0404
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaStoneColdSober StoneColdSober
04:10
02:23
7065 ef1d

girlinthepark:

Visit Copenhagen | Nyhavn, København, Denmark. 

02:23
3330 795f 500
02:22
Reposted fromshakeme shakeme viarosses rosses
02:22
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl