Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

11:10

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viarosses rosses
11:09
0919 cc53 500
Reposted fromerial erial viaStoneColdSober StoneColdSober
11:09
11:09
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
11:08
11:08
3387 788b 500
Reposted fromluron luron vialaparisienne laparisienne
11:07
1158 80ed
Reposted fromdusielecc dusielecc vialaparisienne laparisienne
11:07
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
11:06
3937 729d 500
Reposted from777727772 777727772 vialaparisienne laparisienne
11:06
11:06
3921 2d92 500
Reposted from777727772 777727772 vialaparisienne laparisienne
11:06
0068 c097
11:06
0523 888b
11:05
11:05
W życiu przydarza ci się to, co przyciągasz do siebie myślami. Tym, o czym myślisz, kształtujesz swoje życie.
— Regina Brett
11:04
3279 4d8c 500
Reposted frommoai moai vialaparisienne laparisienne
11:04
Reposted frombluuu bluuu
11:03
My mind is full of you.

February 22 2018

13:06
3902 a854
13:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl