Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

16:20
Dbałość o samego siebie, dobre rozeznanie we własnym wnętrzu to również dbałość o związek. Nie wystarczy kochać do szaleństwa. Od wpatrywania się w zachwycie w naszego wybranka skuteczniejsze jest spoglądanie we własne wnętrze.
— Piotr Pietucha, Dożywotni Kochankowie.
Reposted frommhsa mhsa viadeparter departer
16:16
Reposted fromshakeme shakeme
16:11
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
16:08
7180 21a3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
16:07
0211 cf37
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahormeza hormeza
16:07
2074 e448 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
16:07
4653 2496 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
16:05
4166 8694 500
później bywa zwykle za późno.
Reposted fromzenibyja zenibyja viahormeza hormeza
16:04
Reposted frommessedup messedup viahormeza hormeza
15:40
0525 394c 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder viarosses rosses
15:40
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarosses rosses
15:40
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viarosses rosses
15:39
15:39
3972 4f91
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarosses rosses
15:39
15:38
7336 a0bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeme noticeme
15:38
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viayouaresonaive youaresonaive
15:38
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viayouaresonaive youaresonaive
15:38
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
15:38
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl